• Kleding

  Actief heeft een kledingfonds, zodat alle leden in hetzelfde wedstrijdtenue kunnen spelen. Ieder lid levert hieraan jaarlijks een financiële bijdrage. Deze bijdrage (€ 20,00, behalve trainingsleden en mini’s) wordt gelijktijdig geïnd met de contributie. De kledingcommissie zorgt ervoor dat alle teams worden voorzien van wedstrijdkleding.  Voor aanvang van de competitie wordt de wedstrijdkleding aan de leiders van de teams verstrekt. En deze worden aan het einde van het voetbalseizoen weer ingenomen door de kledingcommissie.

 • wedstrijdshirt vv Actief
 • Voor de jeugdteams geldt dat de sokken en broekjes aan de individuele leden uitgegeven worden na ondertekenen van de gebruikersovereenkomst. In de wedstrijdtas zitten de wedstrijdshirts, keepersbroek en keepershirt en de aanvoerdersband. Keepershandschoenen worden uitgeleend aan de jeugd t/m JO12.

  Voor de seniorenteams geldt dat de wedstrijdtassen compleet gevuld zijn met shirts, broeken, sokken, keepersbroek, keepershirt, keepersokken en aanvoerdersband.

  Voor de keeperhandschoenen geldt dat deze vanaf JO13 zelf aangeschaft dienen te worden. Indien je ze aanschaft bij 100% Voetbal Sportmaat kun je hiervoor een bon laten tekenen bij de kledingcommissie. Hierop staat een vergoeding van € 40,00. Daarboven betaal je zelf.

  De kleding is eigendom van de vereniging en wordt in bruikleen gegeven aan de leden. Aan het gebruik van de wedstrijdkleding en eventuele training/prestatiepakken zijn een aantal regels verbonden; zie hiervoor het kledingreglement.

 • Wasvoorschrift

 • Veel gestelde vragen

  Als je lid bent geworden van Actief ….

  Zodra de ledenadministratie je aanmelding heeft verwerkt krijgt de kledingcommissie hiervan bericht. De kledingcommissie neemt contact met je op om een afspraak te maken waar en wanneer je de kleding op kunt halen.

  Wanneer moet/mag wedstrijdtenue worden gedragen?

  De kleding wordt alleen voor, tijdens en kort na een voetbalwedstrijd van Actief gedragen.

  Mijn kleding is te klein …..
  Houdt de ruilmomenten in de gaten die twee keer per jaar worden georganiseerd.


  Mijn kleding is stuk ……
  Stuur een mail naar kleding@vvactief.nl met daarbij je naam en met de vermelding van wat er stuk is. De kledingcommissie zal dan zo spoedig mogelijk een afspraak met je maken om de kleding te ruilen.


  Mijn kleding is zoekgeraakt ……
  Stuur een mail naar kleding@vvactief.nl en onder vermelding van je naam en met de vermelding van wat je kwijt bent. De kledingcommissie zal dan met je bespreken hoe er verder gehandeld dient te worden. Als je kleding bent kwijt geraakt, zul je die volgens het reglement moeten vergoeden. Bij diefstal zullen we aan je vragen om aangifte te doen bij de politie. Zonder proces-verbaal dient de vermiste kleding volgens het reglement vergoed te worden.

  Ik stop met voetbal …..
  Stuur een mail naar kleding@vvactief.nl en onder vermelding van je naam en dat je stopt met voetballen. De kledingcommissie zal dan zo spoedig mogelijk een afspraak met je maken om de kleding in te leveren

  Voor alle overige vragen: kleding@vvactief.nl

   

 • Keeperhandschoenen

  Laat je keepershandschoenen niet uitdrogen. Maak ze altijd schoon na iedere training en wedstrijd, hoe eerder hoe beter. Was de handschoenen en knijp overtollig water uit de handschoenen. Nooit de wasmachine en/of droger gebruiken!!! Bewaar ze desnoods (licht)vochtig in een keeper handschoenentas. Nooit wringen of op de verwarming leggen. Gebruik voor de training en wedstrijden andere keepershandschoenen

 • Kledingreglement

  Bij VV Actief speelt ieder team in hetzelfde wedstrijdtenue. Voor een goed beheer van het wedstrijdtenue is een kledingfonds ingesteld.  Ieder lid levert hieraan jaarlijks een financiële bijdrage. Deze bijdrage (met uitzondering van trainingsleden en de mini’s) wordt gelijktijdig geïnd met de contributie.

  De kledingcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van Actief ( Ger Wierenga). De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering en het adequaat toepassen van het kledingfonds. De coördinatoren en de leiders ondersteunen desgevraagd de commissie voor een goede praktische uitvoering.

  De kleding is eigendom van de vereniging en wordt aan de leden in bruikleen gegeven. Aan het gebruik van de wedstrijdkleding en eventuele training/prestatiepakken zijn de volgende regels verbonden:

  • De wedstrijdkleding wordt alleen tijdens een voetbalwedstrijd van V.V. Actief gedragen.
  • De wedstrijdkleding mag niet gebruikt worden als trainingskleding.
  • Elk lid gaat zorgvuldig met de kleding om.
  • Zonder toestemming van het bestuur mogen er, in verband met verplichtingen jegens de sponsors, op de kleding geen teksten en afbeeldingen worden aangebracht, zoals namen, emblemen en dergelijke.
  • De wedstrijdshirts en keeperstenue worden voor aanvang van de competitie aan de leiders van de jeugdteams verstrekt.
  • Ieder spelend lid krijgt ten behoeve van wedstrijden een paar voetbalsokken en een voetbalbroek in eigen beheer.
  • Voor de seniorenteams geldt dat de compleet gevulde tassen voor aanvang van de competitie worden gehaald door de leiders.
  • Na de wedstrijd worden de shirts bij de leider ingeleverd. Deze controleert vervolgens of alle shirts (zonder schade) zijn ingeleverd.
  • De wasvoorschriften dienen strikt opgevolgd te worden (zie hiervoor de informatie van de kledingcommissie).
  • Als er door het niet opvolgen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan de veroorzaker daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
  • Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler of de leider te worden gemeld bij de kledingcommissie. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
  • Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, meldt de speler of de leider dit zo snel mogelijk bij de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld en een geldelijke bijdrage moet betalen, is ter beoordeling aan de kledingcommissie. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overlegd.
  • Aan het einde van het voetbalseizoen zorgt de jeugdleider ervoor dat de tas met alle schone wedstrijdshirts, keepertenue en aanvoerdersband wordt ingeleverd bij de kledingcommissie.
  • Voor de seniorenteams geldt dat de complete tassen weer worden ingeleverd met alle uitgeleende kleding.
  • Wanneer blijkt dat er spullen ontbreken en/of er sprake is van schade, worden de op dat moment geldende nieuwprijzen voor de betreffende artikelen in rekening gebracht bij de betreffende speler, c.q. ouders/verzorgers.
  • Twee keer per jaar kunnen de gewassen broeken en sokken worden geruild als het niet meer past. Dit kan op de ruilavonden welke georganiseerd worden door de kledingcommissie.
  • In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 • Gebruikte voetbalkleding

  Wil je iemand anders blij maken met je oude voetbalkleding? Of heb je een ‘kleine beurs’  en wil je kijken of we in jouw maat voetbalkleding en – schoenen op voorraad hebben? Stuur dan een mail naar kleding@vvactief.nl. De kledingcommissie zal dan zo spoedig mogelijk een afspraak met je maken.