Spelregels Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe

  • Gepubliceerd in Nieuws

jeugdsportfonds
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe:
Bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar woonachtig in de gemeente Tynaarlo, die vanwege financiële redenen geen lid kunnen worden van een vereniging.

Een aanvraag loopt gelijk met een schooljaar/verenigingsjaar. 
Iedere aanvraag eindigt op 30 juni. 
Vanaf 1 mei kan er voor het nieuwe schooljaar (periode 1 juli tot en met 30 juni) een nieuwe aanvraag worden gedaan.
Het is mogelijk om op een ander tijdstip in te stromen.

De aanvragen die nu ingediend worden eindigen dus op 30 juni 2023. 


U kunt vanaf 1 mei een nieuwe aanvraag indienen voor het volgende schooljaar (2022-2023). 
De aanvraag die vanaf 1 mei kan worden ingediend is voor een volledig jaar dus ook voor maximaal EUR 225,00 (sport) of EUR 425,00 (cultuur).

Bijdrage

De hulp wordt verstrekt om jongeren uit gezinnen met een minimum inkomen, deel te kunnen laten nemen aan sport en/of culturele activiteiten; het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120 % van het wettelijk sociaal minimum. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders/verzorgers dit noodzakelijk maakt.

Uitzondering

Als ouders wel inkomen hebben maar desondanks het sporten of de culturele activiteit van hun kind niet kunnen betalen, kan de intermediair in de financiële motivatie aangeven waarom de ouders toch een beroep op het fonds doen. (schuldsanering etc.)

Intermediair

Een beroep op het fonds kan worden gedaan door een geregistreerde intermediair. Iedere professional, werkzaam in het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg is een potentiële intermediair. bijvoorbeeld de leerkracht, de schoolarts, de jeugdhulpverlener of de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie.

Aanvraagprocedure

De aanvraag kan uitsluitend door een intermediair via de website worden gedaan. De intermediair dient de aanvraag te motiveren d.m.v. het geven van korte informatie over de financiële situatie van de ouder/verzorgers. Voor een sport activiteit bedraagt de bijdrage maximaal € 225,00 per jaar, voor een culturele activiteit is dat maximaal € 425,00. De aanvraag loopt van 01-juli tot 30-juni. Het is daarnaast mogelijk om op een ander tijdstip in te stromen.

Uitbetaling

Het fonds keert rechtstreeks uit aan de vereniging. Indien er naast de contributie nog ruimte is in het budget kan er een waardebon worden aangevraagd voor kleding of attributen. De winkelier kan deze waardebon bij het fonds declareren.De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor minimaal 1 jaar deelneemt aan de activiteiten van de vereniging waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Hij/zij verstrekt minimaal 1 x per half jaar een overzicht van de stand van zaken aan het fonds.

Meer informatie of vragen

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het Jeugdsportfonds dan kunt u ook contact opnemen onze ledenadministratie. De ledenadministratie is te bereiken via .

Lees meer...

Overschrijving andere club

  • Gepubliceerd in Nieuws

Jaarlijks krijgt VV Actief te maken met spelers die overschrijving aanvragen van en naar een andere vereniging. Indien je het lidmaatschap hebt opgezegd en voor komende seizoen overschrijving wilt aanvragen naar een andere vereniging, dan dient je een overschrijvingsformulier halen bij de nieuwe vereniging waar je lid gaat worden.

Lees meer...

G Voetbal

  • Gepubliceerd in Teams

G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet of moeizaam hun plek vinden in het 'reguliere' voetbal.

Het enige verschil is, dat bepaalde aspecten worden aangepast wanneer dat nodig is. Het uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu wordt benaderd tegen de achtergrond van zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen.

Essentieel is eveneens dat de meeste G-voetballers niet alleen lid worden van een club om voetbal te spelen, maar ook omdat met elkaar voetballen gewoon gezellig is.

VV-Actief heeft een G-voetbalteam en wil heel graag competitie gaan spelen en hebben daarom nog voetballers nodig.

Competitie: maandelijks 1X uit en 1X thuis, minstens 14 wedstrijden per seizoen.

Wedstrijden: 7 tegen 7 op half veld, 2X 25 minuten, pupillendoel 2 bij 5 meter en na afloop strafschoppenserie.

Ben je tussen de 6 en 16 jaar (beperkte leeftijdsdispensatie mogelijk) en heb je zin in G-voetbal, dan kun je altijd een keer mee trainen of komen kijken, iedere vrijdag van 16.30 tot 17.30 bij VV Actief. De training begint weer vanaf 11 september.

Voor meer informatie: Ina Gorter 050-3095347 of Grea Snijder 06-11065425 .

Zie ook onderstaande flyer:

flyerG-voetbal.pdf

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90