• Richtlijnen gebruik (kunstgras-) velden

  • Toegang alleen voor spelers, leiders, trainers en scheidsrechters (in wedstrijdverband of tijdens de training)..
  • Toeschouwers moeten achter de rode afrastering (hekjes) blijven.
  • Geen open vuur en niet roken op en rondom het kunstgrasveld.
  • Draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes.
  • Verboden voor honden of andere dieren.
  • Geen kauwgom, eten of drinken (water in bidons is toegestaan).
  • Geen glas.
  • Plaats geen zware of puntige voorwerpen op het kunstgrasmat.
  • Maak uw schoenen schoon voordat u het veld betreedt.
  • Houdt het terrein/verharding rondom het veld vrij van afval, dit geldt voor het hele terrein.
  • Geen doelen verplaatsen. De kleine handbaldoelen mogen niet op het kunstgrasveld.• Sluit het hek van het veld na gebruik.
  • VV Actief is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachine door de zwarte rubberkorrels. Schudt de kleding altijd goed uit voordat u het gaat wassen.
  • In de winter kan het kunstgras bespeeld worden bij sneeuw en bij temperaturen boven –10 graden Celsius.
  • Bij ijzel en bij opdooi na een periode met strenge vorst kan er niet worden gespeeld.

 • Spelregels accomodatie & materialen

  Op ons mooie complex delen we met velen het gebruik.
  Om ervoor te zorgen dat we allen weten wat hierin van ons verwacht wordt, is er nu een 1e versie van de Spelregels Accommodatie & Materialen.
  We hopen dat dit voor veel verduidelijking zorgt en ondersteunend is in het plezierig & langdurig gebruiken van het complex en de materialen.

  De Spelregels zijn via deze link in te zien.