• Sinds twee jaar werkt de KNVB als pilot met 4 vernieuwde spelregels in de categorieën O13 en O14. Deze pilot wordt in het komend seizoen voortgezet én uitgebreid. In alle districten worden komend seizoen in de leeftijdscategorieën O13 t/m O15 categorie B de vernieuwde spelregels gehanteerd.

  De vernieuwde regels

  • de zelfpass
   Wordt er een vrij schop toegekend? Dan hoef je de bal niet meer naar een andere speler te spelen. Je mag de bal stillleggen en zelf dribbelen
  • intrap/indribbelen
   De intrap/indribbel vervangt de inworp. Je mag intrappen (binnen 5 seconden) of zelf indribbelen met de bal. Dit mag ook bij een hoekschop, doelschop of aftrap
  • tijdstraf
   Als je een gele kaart krijgt, ga je voor 5 minuten het veld uit. Bij een tweede gele kaart mag je niet meer meespelen. Wel mag er na 5 of 10 minuten een andere speler voor je het veld in.
  • en vliegend wisselen
   Het spel wordt niet meer stilgelegd voor een wissel. Wisselen doe je nog wel steeds bij de middenlijn aan de kant van de dug-out.

  Ten opzichte van de afgelopen seizoenen wordt alleen de afstand van de tegenstander bij het nemen van een intrap/indribbel of zelfpass aangepast (de precieze wijziging wordt tzt medegedeeld door de KNVB).

  Meer informatie over de vernieuwde spelregels is te vinden in deze flyer en op de website van de KNVB.