juni 2023 - VV Actief | Eelde

Ophalen eigen wedstrijdshirts door elk lid

  • Gepubliceerd in Nieuws

Vanaf komend seizoen worden wedstrijdshirts op naam uitgegeven, net zoals broek en sokken.


Omdat het seizoen direct na de zomervakantie begint, moet ieder lid voor de vakantie een eigen shirt ophalen. Alle shirts hebben dan een nummer gekregen en zo kunnen we deze
op naam registreren.


Ophalen (en passen) kan in de kantine van Actief op:

  • woensdag 12 juli van 17-19 uur
  • donderdag 13 juli van 19-21 uur

Je vult ter plekke onderstaand formulier in, wij noteren het shirtnummer erbij en dan krijg je het shirt mee. Je hoeft het formulier niet te printen, het ligt klaar. Houd er rekening mee
dat dit wat tijd zal kosten en dat er wachttijd kan ontstaan.


In september is er weer mogelijkheid om broek en/of sokken om te ruilen, deze datum volgt. Meldt dit alvast aan via de website van Actief. Dan kunnen we eventuele
bestellingen tijdig doen en ligt het klaar.


We zien jullie op 12 of 13 juli!


De kledingcommissie

Lees meer...

Meedoenregeling 18+

  • Gepubliceerd in Nieuws

Je wilt graag sporten, een abonnement op de bibliotheek of deelnemen aan een cursus, maar je hebt hier niet de financiële middelen voor? Misschien kom je in aanmerking voor de Meedoenregeling 18+.

De gemeente Tynaarlo heeft deze regeling met als doel dat inwoners boven de 18 jaar met minimale financiële middelen toch mee kunnen doen.


Wat houdt de regeling in?

Je ontvangt een bijdrage van maximaal € 350,00 per jaar om deel te nemen aan activiteiten met een sportief, sociaal en/of cultureel karakter.

Wil je weten of én hoe jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op deze pagina van de gemeente.

#SamenzijnwijVVActief

Lees meer...

Aanvragen voor Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe

  • Gepubliceerd in Nieuws

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar woonachtig in de gemeente Tynaarlo, die vanwege financiële redenen geen lid kunnen worden van een vereniging. 

Om ook volgend seizoen (2023-2024) in aanmerking te komen voor een bijdrage moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend!

De huidige periode eindigt op 30 juni 2023.
Als u ook voor het volgende schooljaar, na 30 juni uw kind(eren) wilt laten deelnemen aan sport en/of cultuur, dan moet er voor 1 september 2023 een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Voor meer informatie over of bij vragen over het gebruik van het Jeugdsportfonds zie ook deze pagina of neemt u contact op met onze ledenadministratie. De ledenadministratie is bereikbaar via .

Lees meer...

100 jarig bestaan nog niet uit de gevarenzone!

  • Gepubliceerd in Nieuws

....maar samen kunnen we het!

Wat fantastisch!
Uit de ouderbijeenkomst onderbouw op 31 mei jl en de ALV van 12 juni jl. kwamen mooie ideeën en aanmeldingen voor het oppakken van vrijwilligerstaken.

Fijn dat er leden zijn die het nut en de noodzaak zien

Lees meer...

Train de Trainer sessie

  • Gepubliceerd in Nieuws

Op vrijdag 26 mei vond er een Train de Trainer sessie plaats bij VV Actief, in het circuit trainingsuur voor de onderbouw.

Deze sessie is mogelijk gemaakt en ingevuld door Floris van Es (FC Groningen).

Deelnemers waren in eerste instantie natuurlijk de aanwezige kinderen, de sessie was echter bedoeld voor onze (jonge) jeugdtrainers.

Hoe zet je een training op, hoe geef je deze vorm, hoe verhoud jij je als trainer tot de deelnemers.

Voor de kinderen was het een verrassing. Elk kind dat kwam werd verwelkomt en meteen actief aan de bal gezet. En de training was nog niet begonnen.

Dat zorgde soms ook voor wat verwarring, huh is het al begonnen. Nee maar je mag al wel lekker bezig gaan.

Voor de start op het veld zijn de deelnemende trainers centraal de aftrap aangegaan, waarbij ze informatie hebben gekregen over de basics en uitleg over de sessie.

Eenmaal op het veld kwam elk “team” met de toegewezen trainers d.m.v. circulatie ook bij het onderdeel dat Floris vormgaf.

Na afloop is er een debriefing geweest op het veld met de trainers. Want samen beginnen betekent ook samen afsluiten. Ruimte geven voor evaluatie, elkaar horen.

Zowel de spelers als de trainers hebben dit als heel waardevol ervaren. Tips & Trics zijn gedeeld, ervaringen uitgewisseld, vragen gesteld en beantwoord.

We hopen dat deze sessie onze trainers ook weer inspiratie en handvatten hebben gegeven om zelf verder toe te passen.

Uiteraard blijven wij onze trainers begeleiden, willen wij ze verder helpen. We hopen dat een sessie als van 26 mei hiertoe heeft bijgedragen.

Weer een stapje verder heeft geholpen, want de Jeugd heeft de toekomst.

Er is een duidelijk Opleidingsplan voor de Jeugd en daar zien we zo langzamerhand echt de eerste resultaten van.

Ook zien we waar we er nog niet goed genoeg in slagen om aan alles uitvoering te geven. Die zaken zijn in beeld en liggen op tafel om het komende seizoen extra aandacht te krijgen.

In de bovenbouw zitten we nog met wat naweeën als het gaat om teams die hier niet eerder zo centraal en conform opleidingsplan in zijn begeleid.

Met de komst van ook een Hoofdtrainer Bovenbouw voor het komende seizoen wordt ook hier aan een belangrijke voorwaarde voldaan om ook voor de bovenbouw de uitvoering meer gestalte te kunnen geven.

Het is een proces. We maken stappen, dit was er weer 1 van. 

Nogmaals enorme dank aan Floris, de deelnemende trainers en deelnemende spelers.

Dankzij Marcel Spanjer zijn er prachtige beelden geschoten van deze training, een kleine selectie kun je in de galerij bij dit bericht al bekijken. De url naar de gehele fotoset wordt via de leiders in de whatsapp groepen gedeeld.

#SamenzijnweVVActief

Lees meer...

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90