april 2023 - VV Actief | Eelde

Status & proces van Indeling S23/24

  • Gepubliceerd in Nieuws

Status & proces van indeling Seizoen 23/24

Beste (ouders van) Jeugdspelers,

Zoals gebruikelijk zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor het komende seizoen.

Als Vereniging vinden wij het belangrijk dat zowel de spelers als de ouders weten hoe wij dit doen en wat de planning is.

Het proces om tot een nieuwe indeling te komen vindt plaats door middel van gesprekken, inventarisaties, selecties & inzichtelijk krijgen van voorkeuren & wensen.

Het Jeugd indelingsbeleid dat VV Actief hanteert is op onze site beschikbaar.

De status op dit moment is dat er in alle teams is geïnventariseerd of we ook in het nieuwe seizoen de spelers als lid mogen beschouwen. Daarnaast zijn er in alle leeftijdscategorieën met en tussen (hoofd)trainers / leeftijdscoördinatoren / leiders overleggen om te komen tot de beschikbare aantallen, te kunnen vormen teams, reeds bekende sociale wensen, voorkeuren, informatie m.b.t. spelers die in aanmerking komen voor een andere positionering. Al deze informatie brengt de mogelijke scenario’s & knelpunten naar voren waar wij met elkaar mee aan de slag zijn.

Het kan zo zijn dat aan een speler gevraagd wordt of deze ergens voor openstaat, of al eens in een ander team mee traint. Dit is noodzakelijk om tot een zo goed mogelijke indeling te komen. Het zegt nog niks over definitieve indeling voor het komende seizoen.

Wij verwachten in de komende weken de indeling verder te kunnen vormgeven en deze rond 27 mei te kunnen publiceren op onze website. Uiteraard zijn individuele wijzigingen al voor de publicatie met de betrokkenen besproken.

Het indelen is een zorgvuldig proces. Voor de uiteindelijke mogelijkheden zijn de beschikbare aantallen spelers van invloed. De ervaring leert dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken, maar dat een positieve houding door een ieder maakt dat elk team en elke speler, ongeacht in welk team hij of zij is ingedeeld, een succesvol en plezierig voetbalseizoen kan beleven. Wij gaan hier uiterst zorgvuldig mee om en willen transparant zijn. Mocht het zo zijn dat hier een andere beleving bij is dan vragen wij om dit aan ons kenbaar te maken via .

Ook het trainers / leiders plaatje voor komend seizoen is onder handen. We zijn heel blij te kunnen melden dat wij velen ook volgend jaar weer mogen noteren. Er zijn echter ook vacatures hierin te vullen. Onze vereniging laat een mooie groei zien in met name de jeugd, om alle jeugdspelers echter ook de kwalitatief gelijkwaardige trainingen te kunnen bieden hebben we nog weer meer mensen nodig.

Laat vooral van je horen als je wilt weten wat hierin de mogelijkheden zijn.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Sportieve groet namens TC & Jeugd

Dennis Melcherts & Janny Westers

Lees meer...

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90