Overschrijving andere club

Jaarlijks krijgt VV Actief te maken met spelers die overschrijving aanvragen van en naar een andere vereniging. Indien je het lidmaatschap hebt opgezegd en voor komende seizoen overschrijving wilt aanvragen naar een andere vereniging, dan dient je een overschrijvingsformulier halen bij de nieuwe vereniging waar je lid gaat worden.

Nadat je het zelf voor een gedeelte hebt ingevuld, kunt je het formulier daarna op de onderstaande overschrijvingsdata laten tekenen bij VV Actief en deze samen met een mutatieformulier KNVB en je spelerspas inleveren bij je nieuwe vereniging.

Het spreekt vanzelf dat ook in dit geval de contributie en nog eventueel openstaande boetes voldaan moeten zijn.

Overschrijvingsavonden VV Actief:
DINSDAG     2 JUNI 2015, van 19:30 tot 21:00 uur
DINSDAG     9 JUNI 2015, van 19:30 tot 21:00 uur

WAAR: Kantine VV Actief.

Om een snelle afhandeling te bespoedigen kunt u het overschrijvingsformulier deponeren in de postbus van de ledensecretariaat (in kleine bestuurskamer) en daarna ophalen op een van de overschrijvingsdata.

Voor overschrijving gelden enkele regels die hieronder vermeld staan:

• Overschrijving moet voor 15 juni binnen zijn bij de KNVB.

• Overschrijvingsformulier is te verkrijgen via onze website.

• Overschrijving geldt voor alle voetballende leden die van vereniging veranderen.

• Overschrijving geldt ook wanneer je 3 jaar niet gevoetbald hebt. Bij een langere periode is een aanmeldingsformulier voldoende.

• Spelerspassen bijvoegen alleen voor spelende leden van 10 jaar en ouder (verzoek doen bij de leider team).

• Mutatieformulier spelerspas bijvoegen voor komende leden waarvan de spelerspas kwijt is.

• Pupillen kunnen volstaan met de 'speelgerechtigdheid pupillen' (een soort verklaring dat het lid aan de verplichtingen heeft voldaan) formulier is verkrijgbaar bij de ledenadministratie VV Actief.

• Bij een overschrijving naar VV Actief moet ook een aanmeldingsformulier worden ingevuld.

 

Laatst aangepast op 21 mei 2015
Bestuur

E-mailadres

Locatie

Sportpark VV Actief
Burg. J.G. Legroweg 30
9761 TC EELDE
Tel: 050 - 309 18 90