• Lid afmelden

  Elk lidmaatschap loopt voor een heel seizoen, behalve voor de mini-cursussen. Na tijdig afmelden loopt het lidmaatschap tot uiterlijk 31 mei van het lopende seizoen.

  Zie voor meer informatie onze Statuten, artikel 6.

  Afmeldingen kunnen per e-mail doorgegeven worden aan de ledenadministratie: ledenadministratie@vvactief.nl.
  De afmeldingen dienen voor 31 mei bij de ledenadministratie te zijn ontvangen.
  Denk je eraan dat bij het opzeggen van het lidmaatschap ook de kleding geretourneerd moet worden?
  Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt door een mail te sturen naar kleding@vvactief.nl

  Heb je nog vragen, neem dan contact op met de Ledenadministratie.