• Kantine

    De kantinebeheerder is verantwoordelijk voor de inkoop en voor de kantinebezetting op de zondagen dat het eerste elftal een thuiswedstrijd speelt. Op de andere zondagen zijn de teams bij toerbeurt verantwoordelijk voor de kantinebezetting. Hiervoor wordt jaarlijks een schema gemaakt.

    De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de kantine(bezetting) op de speeldagen van de jeugd. Ouders van leden jonger dan 16 en/of leden van 16 jaar en ouder worden jaarlijks ingeroosterd voor (ten minste) een kantinedienst. Dit is conform het huishoudelijk- en kantinereglement. 

    Vragen en/of opmerkingen over de kantine kunnen worden verstuurd naar kantine@vvactief.nl .