• Contributie

  Zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van oktober 2020 zal de contributie jaarlijks geïndexeerd worden conform de gegevens van het CBS. Het percentage verhoging is voor het seizoen 2022-2023 vastgesteld op 1,4%.

  Voor 2023-2024 is de indexactie op 2,8% vastgesteld door het CBS.

  Categorie 2022-2023 2023-2024
  Senioren € 258,- € 265,-
  Dames 30+ (7x7) € 159,- € 163,-
  Heren 35+/45+ (7x7) € 159,- € 163,-
  Trainingslid senioren € 139,- € 143,-
     
  Jeugdleden (O7-O19) € 179,- € 183,-
  Trainingslid jeugd € 139,- € 143,-
  Mini-pupillen* € 27,- € 30,-

  Bedrag mini pupillen is per periode: najaar en voorjaar.

  Update 22-2-2023: Per 1 januari 2023 wordt er een energietoeslag van 3 euro per maand geïncasseerd zoals vastgesteld in de ALV van 6 februari 2023.

  De bedragen zijn inclusief de KNVB-contributie (ca. € 12). en voor competitie spelende leden tevens inclusief de bijdrage kledingfonds van € 20.

  De contributie en kledingfondsbijdrage worden bij voorkeur in 10 maandelijkse termijnen (sept - juni) d.m.v. automatische incasso geïnd, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

  Overig

  Donateurs: de Vrienden van VV Actief: € 50,-

  Als je het niet breed hebt, dan kan het Jeugfonds Sport en Cultuur Drenthe wellicht uitkomst bieden door (een deel van) de contributie van je kind(eren) te vergoeden. Dit fonds is niet voor volwassenen.

  Bij vragen/opermerkingen kan er contact worden opgenomen met de penningmeester@vvactief.nl