• Organisatie

  VV Actief bestaat uit diverse commissies onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur bestaat uit diverse (ouders van) leden, of andere vrijwilligers, met ieder hun eigen aandachtsgebied:

 • Functie/aandachtsgebied

  Naam

  Telefoon

  Email

  Voorzitter

  vacature

  -

  voorzitter@vvactief.nl

  Secretaris

  vacature

  -

  secretariaat@vvactief.nl

  Technische Zaken

  Dennis Melcherts

   

  tc@vvactief.nl

  Penningmeester

  Jan Hovenkamp

  06-12393831

  penningmeester@vvactief.nl

  Commerciële Zaken

  vacature -

   

   cz@vvactief.nl

  Jeugdzaken

  Janny Westers

  06-55757363

  jeugd@vvactief.nl

  Accomodatie

  Bram Ronde (aspirant)

     

  Vrijwilligerscoördinator

  vacature

     
 • Taken en verantwoordelijkheden

  Zoals in de statuten vastgelegd is het bestuur belast met het besturen van de vereniging (artikel 16 huishoudelijk reglement).
  Dat betekent in de praktijk dat het bestuur verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken bij de senioren & jeugd afdeling, maar daarnaast ook voor het beleid dat door Actief wordt gevoerd.

 • Afstemming senioren-jeugd

  Voor een goede afstemming tussen jeugd en senioren is het van groot belang dat de jeugdcommissie het bestuur ook ondersteunt bij de beleidsontwikkeling. Daartoe is een nauwe samenwerking tussen onderdelen van de jeugdafdeling en senioren noodzakelijk. En is jeugd inmiddels ook vertegenwoordigd in het bestuur. Ook t.a.v. het technisch beleid zijn Jeugd en TC samen verantwoordelijk voor het jeugd deel. .

  Wat voor het technisch beleid geldt, geldt ook voor andere aandachtsgebieden binnen Actief, zoals: materialen, wedstrijdsecretariaat, kantine en penningmeester. Ook dan is een nauwe samenwerking tussen onderdelen van de jeugd en senioren noodzakelijk.

  Wanneer het tussen onderdelen van de jeugd en senioren niet lukt om op 1 lijn of tot een gezamenlijke aanpak te komen, bepaalt het bestuur hoe er verder gehandeld wordt. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor het beleid.